2015_05_29_Kostrzewa_Deklaracja_zgodnosci_Agromatic